Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de Federatie Groningen Drenthe.

Adreswijzigingen en opzeggingen kunt u zelf doorgeven via vispas@vissen.nl